De werkgroep Ruimtelijke Ordening neemt deel aan gemeentelijke overlegstructuren en adviseert en stimuleert dat in ruimtelijke plannen, in het bijzonder die voor het buitengebied en die waar de Dommel in voorkomt, waar ook daadwerkelijk rekening wordt gehouden met natuur.

Om de interesse van de Boxtelse burgers te vergroten is het verzorgen van contacten naar buiten belangrijk.

De Vogelwerkgroep van de WNLB houdt zich bezig met het inventariseren van vogelsoorten in de omgeving van Boxtel. Vooral in de lente en de zomer, maar ook regelmatig in de winter gaan we daarvoor de natuur in.

De Dommelbimd is een gaaf en authentiek Dommellandschap nabij het centrum van Boxtel. Waar de bebouwing van Boxtel afgelopen eeuw vanuit het centrum fors is uitgebreid naar vele kanten, is het Dommeldal op deze plek als een groene wig behouden gebleven tot in het centrum.

Doel van de werkgroep is kennis opdoen over het leven in en rond poelen in het algemeen en van de situatie van poelen in en rond Boxtel. Daarnaast is het belangrijk kinderen op een aantrekkelijke manier te interesseren voor de natuur en verantwoordelijkheid te leren voor hun eigen leefomgeving.

De paddenstoelenwerkgroep is vanaf 2008 actief. We zijn begonnen met het inventariseren van Sparrenrijk, maar ook andere gebieden in en rondom Boxtel worden door ons bekeken. We zijn met een kleine groep, die tussen juli/augustus en november/december, als het weer het toelaat er op uit trekken.

De bomenadviescommissie wil zowel met de gemeente als met particulieren meedenken om een rijk bomenbezit in Boxtel te behouden. Er staan veel waardevolle bomen in parken, langs wegen en tuinen van particulieren.

Het doel van deze groep is om van Sparrenrijk een meer gevarieerd , natuurlijk bos te maken. Een speciale folder met gemarkeerde wandelroute en uitleg is bij ons verkrijgbaar..

De werkgroep Beheergroep Dommeldal beheert een "kudde" van drie tot vijf Hooglanders aan de oever van de Dommel. De werkgroep bestaat uit zeven leden, die allen de nodige affiniteit met koeien hebben. De gemeente Boxtel is eigenaar van de grond en faciliteert het project met praktische zaken zoals afrastering en een maaiprogramma.

De florawerkgroep brengt sinds 1990 planten en landschapselementen in de gemeente Boxtel in kaart. Zij bestaat uit een groep enthousiaste mensen die tussen april en augustus samen het veld in trekken.

Met de knotploegen houden we ons bezig met het knotten van wilgen bij particulieren en bij de gemeente. De adressen liggen in en rond Boxtel. De start van het knotseizoen is altijd tijdens de landelijke natuurwerkdag op de eerste zaterdag in november.

De heggenleggers groep stimuleert de aanleg van vlechtheggen, een oud ambacht dat dreigt te verdwijnen door de modernere afrasteringen. Onze speciaal opgeleide leden laten graag zien hoe het werkt. Hiermee brengen we ook de biodiversiteit die hoort bij de vlechtheg, weer terug in de Boxtelse omgeving.

 

Schrijf u in op onze nieuwsbrief!